Trygg och effektiv bergsprängning

Bergsprängning är ett hantverk som kräver en enorm precision och ett högt säkerhetstänkande för att genomföra en trygg och effektiv bergsprängning för att avlägsna berg utan att skada omgivningarna runt omkring. För att uppnå den effekt som man önskar krävs en strategisk placering av borrhål i berget där man sedan infogar rätt mängd med sprängämnen så att berget spräcks och delas upp i block. Under de senaste 100 åren har man använt sprängmedel med nitroglycerin, vilket ger bäst effekt.

Det finns andra sprängämnen som också används vid bergsprängningar som exempelvis Slurry och ANFO, vilket är mer lätthanterade ämnen, men dessa är inte lika effektiva som sprängämnen med nitroglycerin. När man genomför en bergsprängning så expanderar berget och blir nästan dubbelt så stor vilket innebär att de bergsblock som man sprängt loss blir större i volym efter sprängningen än innan.

Vid bergsprängning krävs ett stort kunnande och i vissa fall även ett nytänkande för att uppnå de bästa resultaten utan skador på omgivande byggnader, natur eller vägar. När man spränger så utsätts berget för ett högt tryck som gör att bergsdelar lossnar. Detta sker genom att man riktar sprängverkan mot de delar av berget som man vill frigöra.

Det kräver att man lägger ut borrhål strategiskt på rätt positioner och med rätt djup för att uppnå maximal effekt utan att skada omgivningarna. När man har sprängt bort berg behöver man även forsla bort de bergsmassor som man har frigjort. Detta material fungerar utmärkt som fyllningar vid anläggningsarbeten eller vid vägbyggen. Genom bergskrossning kan man finfördela stenblocken i mindre delar och genom en sorteringsmaskin kan man fördela grus och matjord från de större stenblocken.