OVK besiktning i din byggnad

Något som alla är med och arbetar för är att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", detta är något som innebär att människor inte ska ha någon risk för att utsättas för oacceptabla säkerhets- och hälsorisker så som skadliga radonhalter, luftföroreningar eller ljudnivåer exempelvis. Så för att man alltid ska kunna se till så att detta inte sker är det viktigt att man alltid är mycket noga med att genomföra de kontroller som är lagstadgade när man har ansvar för exempelvis en lagerlokal, kontorsbyggnad eller kanske en bostadsrättsförening. Genom att regelbundet göra en OVK-besiktning så kan man känna sig trygg med att man ser till så att det alltid är en hälsosam och bra inomhusmiljö för alla att vistas i. 

En obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, även kallat OVK, ska alltid utföras av en sakkunnig och certifierad funktionskontrollant för att det ska bli korrekt utfört, därför är det skönt att alltid kunna vända sig till ett företag som har kompetens och erfarenhet inom OVK besiktning och kan komma ut till er så att ni får komplett hjälp och service med allt som ni behöver. Då är OVK Center det självklara valet för dig som alltid vill ha det bästa inom såväl arbete som produkter då de hjälper er med själva kontrollen men även med reparationer och underhåll av ert ventilationssystem om det skulle behövas. ​

Tjänster vid OVK besiktningar

När den certifierade funktionskontrollanten har genomfört er OVK besiktning är det viktigt att ni får den hjälp som behövs om det eventuellt skulle finnas några brister i funktionerna eller systemet, detta får ni alltid hos OVK Center. Ni får dessutom alltid förslag och råd från kontrollanten om hur ni kan minska er energiåtgång utan att det för den skull ger en sämre inomhusmiljö, något som såväl ni som naturen tjänar på i längden.