Vad är BAM utbildning och varför ska man gå den?

BAM utbildning innebär att man utbildas i att skapa en bättre arbetsmiljö och ger ett helhetsperspektiv på området arbetsmiljöarbete. Kursen är utvecklad av arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Människor som trivs i sin arbetsmiljö är också bättre anställda. Det är bara en av många anledningar till varför du som arbetsgivare eller säkerhetsansvarig bör boka BAM utbildning och göra arbetsplatsen till en plats som medarbetarna trivs och känner sig trygga på.

Mer än 1,5 miljoner har redan gått denna kurs och vidare rekommenderat den vilket visar på dess stora popularitet.
Målet med utbildningen är att de som deltar dels ska få kunskaper om arbetsmiljöarbete och dels lära sig hur man själv kan arbeta med ett arbetsmiljömässigt förhållningssätt. Man kan gå kursen både på plats och på distans, vilket är ett flexibelt sätt att hitta tid för kursen när man är chef eller ansvarig med många järn i elden.

Vad ingår mer exakt i BAM?

BAM handlar inte bara om att få ny kunskap och fakta. Minst lika viktigt är det att lära sig verktyg för att själv kunna lära vidare. Förutom just kunskap behövs också kritiskt tänkande och att självständigt kunna lära för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Deltagarna lär sig en del om det juridiska kring arbetsmiljön och dess säkerhet.

Lagarna och reglerna på området är många och kan verka snåriga. De får också kunskap om varför det är så viktigt att betona en bra arbetsmiljö, och vilket värde den har för både den enskilde, företaget och samhället i stort. På BAM utbildningen får deltagarna kunskap om hur man kan förändra arbetsmiljön för att motverka både mental och kroppslig ohälsa och på sikt gynna inte bara individer utan också samhället.